Velosipēdu kā ērtu pārvietošanās līdzekli ir atzinuši un atzīst ar vien vairāk cilvēku. Velosipēds ir nozīmīgs instruments ceļā uz ātrākām, “zaļākām” un veselīgākām pilsētām.

Velosipēdu drošas novietošanas un atstāšanas vietu trūkums, ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vilcinās izmantot šo transporta līdzekli. Lai pasargātu savu velosipēdu no garnadžiem, nepietiek tikai ar labu slēdzeni, ir nepieciešama arī droša vieta, kur velosipēdu pieslēgt. Pilsētā nereti ir redzamas situācijas, kad velosipēds ir pieslēgts pie kāda koka, staba vai notekcaurules, bet šāds risinājums ne vienmēr var pasargāt no velosipēdu zagļiem. Tāpēc svarīgi ir uzstādīt drošas velonovietnes.

Velonovietne ir speciāli iekārtota vieta velosipēdu novietošanai, piemēram, ar velostatīviem vai veloskapjiem. Tās jānovieto:

  • tiešā velosipēdistu maršrutu galamērķu (biroju ēkas, stacijas, izglītības, atpūtas iestādes, sporta un tirdzniecības centri, servisa uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes u.c.) tuvumā;
  • tā, lai vieta un konstrukcija netraucētu gājējus un ielu uzkopšanas tehniku;
  • labi pamanāmā vietā un jābūt atpazīstamām kā velonovietnēm, piemēram, virs tām izveidojot jumtu, kas ne tikai pasargās no nokrišņiem, bet būs arī labi pamanāmas no attāluma;
  • tā, lai netraucētu citu ceļa lietotāju redzamību, it īpaši krustojumos un gājēju pāreju vietās un netraucētu piekļuvi publiskiem un privātiem objektiem.

Lai velostatīvu varētu uzskatīt par drošu, pie tā vajag varēt pieslēgt rāmi un vismaz vienu no riteņiem. Tam jābūt stabili nostiprinātam un izturīgam pret mehāniskiem bojājumiem. Tā novietnei jābūt labi pārredzamā, publiskā un ideāli, ja apsardzes pieskatītā vietā. Kā piemērotākais un drošākais tiek uzskatīts U- veida statīvs.

Jāatceras, ka pat visdrošākā slēdzene un visstabilākais velostatīvs negarantē 100% drošību, ja velosipēds tiek atstāts uz ilgu laiku, tostarp, arī pa nakti. Velostatīvi primāri ir domāti īslaicīgai velosipēdu novietošanai.

Ilglaicīgai velosipēdu novietošanai, t.sk., pie autobusu pieturām, ir jānovieto aizslēdzami veloskapji vai jāizveido slēdzama telpa/nožogojums to novietošanai.