Velosipēdu kā ērtu pārvietošanās līdzekli ir atzinuši un atzīst arvien vairāk cilvēku. Velosipēds ir nozīmīgs instruments ceļā uz ātrākām, „zaļākām” un veselīgākām pilsētām. Velosipēdisti ir likumīgi ceļu satiksmes dalībnieki, kuri izmanto transporta līdzekli, bet viņi ir lēnāki, mazāk saredzami un mazāk aizsargāti saskarē ar autotransportu.

Velosipēdistiem ir nepieciešama īpaša infrastruktūra sarežģītos krustojumos un noslogotās ielās, kur transportlīdzekļi pārvietojas lielā ātrumā. Savukārt nelielās mazpilsētu ielās pilnīgi pietiekamas būs informatīvas atzīmes uz ielu braucamās daļas, nosacīto velojoslu dalot ar autotransportu. Svarīgi ir atcerēties principu, ka katra iela ir velosipēdistu iela neatkarīgi no veloceliņu apzīmējumiem.

Nebūtu ieteicams apvienot ietvēs gājēju un velobraucēju kustību, ja nav iespējams skaidri un nepārprotami nodalīt kustību joslas, jo ātruma atšķirības starp gājēju un velosipēdistu ir ievērojami lielākas nekā starp velosipēdistu un autobraucēju un var radīt negadījumus ar nopietnām sekām gan velobraucējam, gan kājāmgājējam. Apvienotajos gājēju/velo celiņos gājēju daļā ir vēlama vadlīnija – palīgs neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem, lai tie nenonāktu velobraucēju zonā.

Drošības un komforta sajūtu velosipēdistiem var nodrošināt spēja orientēties un saprast apkaimi. Tas palīdz noteikt labākos un ērtākos maršrutus, mazinot spriedzi un nedrošību. To iespējams panākt gan ar zīmēm, gan vizuāliem norādījumiem, kurus veido nozīmīgas vietas, dabiski veidojumi, zīmes un citi vizuāli norādījumi, tostarp uz braucamās daļas. Īpaši tas palīdz „svētdienas” velobraucējiem.

Braucamās daļas uzturēšana labā tehniskā kvalitātē īpaši svarīga ir tieši velobraucējiem. Svarīgākie aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība ir segums un kanalizācijas akas. Raupjas virsmas, bedres, un nepilnības, piemēram, savienojumu vietas, var izraisīt braucēja kontroles zudumu un kritienu. Jānodrošina, lai kanalizācijas režģi ir droši velosipēdistiem. Pretējā gadījumā velosipēda ritenis var nonākt režģa spraugās un izraisīt kritienu.

Velosipēdu drošas novietošanas un atstāšanas vietu trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vilcinās izmantot šo transporta līdzekli. Lai pasargātu velosipēdu, nepietiek tikai ar labu slēdzeni, ir nepieciešama arī droša vieta, kur velosipēdu pieslēgt. Pilsētā nereti ir redzamas situācijas, kad velosipēds ir pieslēgts pie kāda koka, staba vai notekcaurules, bet šāds risinājums ne vienmēr var pasargāt no velosipēdu zagļiem. Tāpēc ir svarīgi uzstādīt drošas velonovietnes.