Iespējams, ka atkritumu tvertnes ir viens no noderīgākajiem elementiem ielas telpā, kas padara uzturēšanos ārtelpā patīkamu. Pareizi izvietotas atkritumu tvertnes ievērojami atvieglo teritoriju sakopšanu un uzturēšanu, saglabājot tās tīras un pievilcīgas.
Atkritumu tvertnes ir jāizvieto atbilstoši cilvēku plūsmai un koncentrācijai, bet ne attālāk kā 200 m vienu no otras ielās ar intensīvu gājēju kustību. Vēlams izvietot tās uz katra ielas stūra un vietās, kur periodiski pulcējas cilvēki, piemēram, pieturās vai skvēros. Atkritumu urnas izvietojamas tiešā gājēju plūsmas tuvumā, bet netraucējot to un neradot ielas telpas vizuālu piesārņojumu.

Atkritumu urnām jābūt pieejamām un ieraugāmām, bet neuzkrītošām. To izvietojumam jābūt pietiekami biežam, lai nerastos vēlme atkritumus nomest uz ielas, tomēr nav nepieciešams tās izvietot biežāk kā ik pa 200 metriem, t. i., redzamības attālumā. Protams, tas neattiecas uz krustojumiem. Uz katra ielas stūra ir jābūt atkritumu urnai.
Nozīmīgu ieguldījumu atkritumu apsaimniekošanā var sniegt sadarbība ar uzņēmējiem, kuri pie savu ēku ieejas durvīm parasti izvieto atkritumu konteinerus. Iespējams, ir vērts apdomāt iespēju to noteikt kā obligātu prasību, piemēram, tirdzniecības objektiem.

Atkritumu urnu dizainam ir nozīmīga loma ne tikai ielas koptēla veidošanā, bet arī funkcionalitātē. Tām vēlams nebūt atklātām un nenosegtām, lai to saturu neizsvaidītu putni. Vietās, kur novērojams vandālisms, jāpadomā par atkritumu tvertņu imobilitāti un izturību. Metāla urnas ir izturīgas, tomēr to tīrības uzturēšana nav ērta, savukārt kompozītmateriāla urnas ir vieglas un ērtas no uzturēšanas viedokļa, bet nav drošas cigarešu izsmēķu izraisītas degšanas situācijās. Atkritumu urnu dizainu vēlams veidot tādu, lai tajā nebūtu iespējams izmest nepiemērotus atkritumus, piemēram, sadzīves atkritumu maisus, kuru savākšanai ir paredzēti atkritumu konteineri.

Atkritumu urnas ir viens no tiem ielu elementiem, kuru dizaina izvēle ir īpaši nozīmīga. Atkritumu urnas pilsētvidē īpaši netiek izceltas. Atkritumu urnu dizainā ir jājūt smalkā robeža starp iespēju tās īpaši neizcelt, bet vienlaikus padarīt pamanāmas. Atkritumu urnu pamanīšanu un izmantošanu var veicināt to izvietošana prognozējamās vietās. Vietās, kur ierasts tās ieraudzīt un atrast – pie soliņiem, veikaliem, ielu stūros. Ir jāņem vērā, ka kājāmgājēji neizvēlēsies izmantot atkritumu urnas, ja tās nebūs „pa ceļam”. Neizvēlēsies pat tad, ja no ierastā maršruta būs jāpaiet nost vien daži soļi.

Teritorijās, kurās ir liela cilvēku plūsma un līdz ar to arī radīto atkritumu daudzums, ir svarīgi padomāt arī par atkritumu tvertnēm dažādiem atkritumu veidiem to šķirošanai un pārstrādei.
Ēst uz ielas ir nepieklājīgi, un smēķēšana nodara ļaunumu veselībai, bet diezin vai tuvākajā nākotnē cilvēka dabu būs iespējams mainīt, tāpēc atkritumu urnas ir viens no būtiskākajiem ielu vides objektiem, kas pilsētu un ielas telpu spēj veidot sakārtotu un patīkamu.