Ielas telpas dažādība nosaka vajadzību pēc daudz un dažādiem elementiem, kas nodrošina tās drošību un multifunkcionalitāti. Mūsu vajadzības ir tās, kas nosaka to formu un saturu, kvalitāti un kvantitāti.

Ielu telpas veidotāji ir barjeras, ielu kafejnīcas, ēku fasādes un žogi, ielu un ietvju iesegums, ūdens trauciņš suņiem, putnu barošanas vieta, pulksteņi, stāvvietu maksas automāti un ugunsdzēsības hidranti, pat elektrības un gāzes skapji. Lietām, kurām ir noteikta funkcionāla nozīme vai arī tikai dekoratīvs elements – tām visām ir kopīgi jāveido harmoniska, uztverama un ērti lietojama ielas telpa gan gājējiem, gan velosipēdistiem, autobraucējiem un sabiedriskā transporta vadītājiem.

Iespējams, ka lietas, ko līdz šim neesam raduši redzēt ikdienā uz ielas, jau tuvākajā nākotnē kļūs par neatņemamu ielas telpas sastāvdaļu ar sev raksturīgu dizainu, noformējumu un pilntiesīgu vietu kopējā „bildē”.
Reizēm par nozīmīgu un raksturīgu ielas telpas elementu un veidotāju var kļūt lietas un vietas, kas veidojušās dabīgi un līdz ar to tik iederīgi un paliekoši.