Angliski termins public art, precīzi ataino tā būtību, t. i., māksla, kas, iespējams, nemaz nav māksla, bet drīzāk sabiedrības izpausmes veids publiskajā telpā, šajā gadījumā – ārtelpā.


Mākslinieciskie akcenti piešķir ielas telpai īpašu dimensiju. Tie var veidot apkaimes tēlu un izveidot vietas identitāti, radīt piederības sajūtu un lepnumu, atainot saikni vai noteikt robežu. Tie padara ielas vizuāli interesantākas, piesaista apmeklētāju interesi publiskajai telpai, piešķir pastaigai akcentu.

 

Mākslinieciskie akcenti var atrasties dažādās vietās, tai skaitā ielās ar lielu gājēju intensitāti un arī vietās ar mazu gājēju plūsmu, lai izveidotu unikālu vietu, kuru atklāt.


Mākslas objekti var būt gan profesionāļu, gan vienkārši iedzīvotāju veidoti un radīti – skulptūras, sienu un ielu zīmējumi, brandmūru gleznojumi, unikālas zīmes un norādes, pat reklāmas, ielu un celiņu segumi, ēku arhitektūras elementi. Tie var būt gan statiski un pastāvīgi, gan mobili un impulsīvi.

 

www.parkulturu.lv

Tukšās ēku sienas iespējams izmantot, lai ielu vidi padarītu mājīgāku un mazinātu pamestības un tukšuma sajūtu. Tukšo sienu apdzīvošanai iespējams izmantot augstas kvalitātes publisko mākslu, mozaīku, izmantot materiālu faktūras (piemēram, ķieģeļu rakstus), kā arī vertikālās apzaļumošanas struktūras u. c.

tourism2.ventspils.lv

Mākslinieciskie akcenti var būt jebkur un parādīties visnegaidītākajās vietās, tomēr tos galvenokārt pamanīs un novērtēs gājēji un velobraucēji.

Mākslas izpausmes veiksmīgi ir iespējams apvienot ar ierastajiem ielu telpas elementiem, piemēram, soliņiem, apstādījumiem, strūklakām vai pat ielu segumu, tādējādi padarot interesantākas vietas un lietas, reizēm sniedzot jaunu dzīvi jau savu laiku it kā nokalpojušām lietām.

1.bp.blogspot.com

Daudzslāņainā un kolorītā sabiedrībā nevar gaidīt, ka visiem patiks viss. Tas attiecas arī uz mākslas izpausmēm ielas telpā, bet tas ir veids, kā uzrunāt, izglītot un/vai apvienot sabiedrības viedokli. Šie objekti ataino konkrētās vietas šodienu un kolektīvo atmiņu, sniedz impulsu vietas nākotnes izpausmēm. Dažādie viedokļi par mākslas izpausmēm publiskajā ārtelpā ir pozitīvs un veselīgs signāls par sabiedrības attieksmi attiecībā uz tās dzīves vidi un liecina par ieinteresētību tās veidošanā.


Public art uzdevums ir piesaistīt uzmanību – lietām, vietām, notikumiem, personībām, kustībai, domām un idejām.