Ūdenim un īpaši tekošam ūdenim ir nomierinoša ietekme uz cilvēka psihi. Dekoratīvie baseini, strauti un strūklakas padara ielas telpu dzīvu un atraktīvu, pozitīvi ietekmē cilvēku garastāvokli. Īpaša nozīme ūdens esamībai ielas telpā ir karstajās vasaras dienās.

Ūdens elementi var būt ne tikai kā atsevišķa un monumentāla būve, bet arī integrēti ielas telpā kā spēle un pārsteigums. Papildu efekts tiek panākts, kombinējot to ar citiem ielas telpas elementiem – apgaismojumu, apzaļumojumu, kā māksliniecisku akcentu vai pat ar soliņa funkciju. Ūdens elementa multifunkcionalitāte un integritāte citos ielas telpas elementos ir pat ļoti vēlama, ņemot vērā mūsu klimatiskās joslas dažādību un garos ziemas mēnešus.

Atsevišķs, plašs un īpašs stāsts ir par dabīgo ūdensteču izmantošanu ielas telpas veidošanā. Pilsētām, kurās ir dabīgās ūdensteces vai pat tikai ūdenstilpes, ir lieliska iespēja izveidot vidi, kas ir patīkama un ērta ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet pārdodama arī pilsētas viesiem. Bieži vien ir situācijas, ka pilsētas vēsturiskās attīstības gaitā transporta ziņā dzīvākā pilsētas iela ir tieši ūdenstilpes vai ūdensteces krastā. Ne reti ir situācijas, kad, gluži pretēji, krastmala ir atstāta pilsētas sētas pusē. Gan vienā, gan otrā gadījumā netiek izmantots ūdens sniegtais potenciāls pilsētvides veidošanā. Izveidot promenādi nav vienkāršs uzdevums ne situācijā, kad tā šobrīd ir iela ar intensīvu transporta kustību, ne situācijā, kad tā ir zaļa pļava, bet tas ir uzdevums, kas ir paveicams. Lai arī kāda būtu promenāde, tā vienmēr piesaistīs cilvēkus, kas ir sākums un pamats labas vietas izveidošanai.

Promenādes ir vienas no iecienītākajām pastaigu vietām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem, īpaši situācijās, kad tās ir gar ūdeni. Promenādes labiekārtojuma līmenis un plašums ir atkarīgs no gājēju kustības intensitātes, tomēr ikvienā promenādē ir nepieciešami soliņi un atkritumu urnas. Promenādes var tikt papildinātas ne vien ar tradicionāliem ielas telpas elementiem (velonovietnēm, apgaismojumu), bet tur būs iederīgi jebkāda veida objekti, kas var papildināt promenādes rekreatīvo funkciju.

Ielas telpā ūdens elementiem ir ne tikai dekoratīva, bet arī funkcionāla nozīme. Aktīvā pilsētā absolūti nepieciešams elements ir dzeramā ūdens uzpildīšanas vietas, ko izmantot tūristiem pilsētas apskates laikā vai pilsētniekiem sava ikrīta skrējiena ceļā. Tas var būt kā neliels, bet nozīmīgs žests no pilsētas puses, rūpējoties ne tikai par saviem iedzīvotājiem un viesiem, bet arī kontekstā ar globāliem vides un resursu taupīšanas jautājumiem. Izvietojot dzeramā ūdens strūklakas, jāņem vērā gājēju kustības intensitāte ikdienā, izvietojot tos vietās, kur periodiski sanāk apstāties, pie tūrisma galamērķiem, pašvaldības iestādēm. Tie jānovieto redzamās vietās un nepārprotamā formā, lai ūdens strūklakas izmantotājs netraucēti varētu remdēt slāpes, vienlaikus netraucējot pārējo ielas dzīvi un neapdraudot sevi.