Ielu vidē zīmes sniedz specifisku informāciju par virzienu, galamērķi vai atrašanās vietu. Zīmēm ir ļoti liela nozīme telpas uztveramībai un saprotamībai. Tās var būt norādošas, aizliedzošas, paskaidrojošas, iedvesmojošas, mudinošas, ieteicošas.
Zīmēm jābūt novietotām pārdomātās un labi pārredzamās vietās. To saturam ir jābūt vienkāršam un nepārsātinātam, uztveramam un saprotamam jau no attāluma.

Zīmes īpaši nozīmīgas ir pilsētas viesiem, kuri nepārzina īsākos un drošākos ceļus cauri pilsētai, līdz veikalam vai pašvaldībai. Ir svarīgi ar zīmēm norādīt precīzu un saprotamu virzienu nokļūšanai līdz nozīmīgākajiem pilsētas objektiem vai arī vietām, kuras vēlamies parādīt. Norādes zīmēs sniegtajai informācijai ir jābūt uzticamai un patiesai.

Ielu norādes zīmēm ir jāpalīdz orientēties pilsētā un atrast nepieciešamo. Laba ielu marķēšanas sistēma (ielu nosaukumu zīmes) var aizstāt norādes uz dažādām pilsētas vietām, piemēram, skolām, baznīcām, iepirkšanās laukumiem utt. Ielu nosaukumiem jābūt norādītiem katrā krustojumā, tiem jābūt viegli salasāmiem ar lielu tonālu kontrastu. Zīmes ir iespējams izvietot visdažādākajos veidos, bet būtu ieteicams viena satura zīmes izvietot vienā noteiktā vietā, lai palielinātu informācijas uztveramību un saprotamību. Piemēram, ielu nosaukumus izvietot vai nu tikai pie māju sienām vai tikai uz ielu stūriem pie staba.

Reizēm kā informācijas nesējus un/vai kustības organizētājus var izmantot arī citus ielas telpas elementus, piemēram, mākslas objektus vai apzaļumojumu, kas var samazināt nepieciešamību pēc zīmēm, tomēr iztikt bez tām pilsētvidē nav iespējams.

Arī reklāmas un afišu stabi var būt informācijas avots par konkrēto vietu, vietas atmosfēras veidotājs. Afišu stabi ir veiksmīgs risinājums kopienas ziņojumu dēļa un paziņojumu izvietošanai, vienlaicīgi ar iespēju izveidot to kā vietzīmi. Afišu stabus vēlams izvietot vietās, kur periodiski pulcējas cilvēki:

  • pieturu tuvumā, bet ne pieturās;
  • uz ielu stūriem, bet neaizsedzot ielas redzamību;
  • skvēros, bet neaizsedzot ainavu.

Reklāmas un veikalu uzraksti var izcelt ielu vides raksturu, savukārt nepārdomāta reklāmas izvietošana var radīt juceklīgu un nepatīkamu atmosfēru. Ne vienmēr ir nepieciešams un nav pat vēlams noteikt stingrus standartus reklāmu veidošanai un izvietošanai, tomēr būtu labi, ja tām tiktu rasts kaut viens kopīgs elements vai iezīme (novietojums, ierāmējums vai forma), kas ļautu saglabāt katras reklāmas individualitāti, vienlaikus nodrošinot ielas telpas koptēla izveidošanu un saglabāšanu.