Võimalik, et prügiurnid on üks vajalikumaid tänavaruumi elemente, mis teeb välisruumis olemise meeldivaks. Õigesti paigutatud prügiurnid kergendavad tunduvalt koristamist, tagades tänavatel puhtust ja korrashoidu.
Prügiurnid peaksid olema paigutatud vastavalt inimeste voolule ja nende kontsentratsioonile - intensiivse jalakäijate liikumisega tänavatel vähemalt 200 m vahemaaga. Soovitav on paigutada need igale tänavanurgale ja kohtadesse, kus inimesed perioodiliselt kogunevad, näiteks peatused või platsid. Prügiurnid peaksid olema otsese jalakäijate voolu läheduses, aga samas ei tohi need inimesi segada või luua visuaalselt saastatuse tunnet.

Prügiurnid peaksid olema ligipääsetavad ja nähtavad, samas silmapaistmatud. Need peaksid olema paigutatud piisavalt tihedalt, et ei tekiks soovi prügi maha visata, siiski pole neid vaja paigaldada tihedamini kui iga 200 meetri tagant, nähtavuse kaugusele. Muidugi ei toimi selline reegel ristmikutel. Igal tänava nurgal peab asuma prügiurn.
Suurt panust jäätmemajandamisel võib pakkuda koostöö ettevõtjatega, kes tavaliselt oma hoonete sissepääsu juurde prügikonteinerid paigaldavad. Kaaluda võiks selle kohustuslikuks määramist näiteks kaubandusettevõtetele.

Prügiurnide disainil on tähtis roll mitte ainult tänava üldpildi kujundamisel, vaid ka funktsionaalsusel. Soovitatavalt ei tohiks need olla pealt lahtised, et linnud nende sisu laiali ei kannaks. Kohtades, kus tegutsevad vandaalid, peaks mõtlema prügiurnide stabiilsusele ja vastupidavusele. Metallist prügiurnid on vastupidavad, kuid neid pole väga mugav puhtana hoida. Omakorda komposiitmaterjalist urnid on kerged ja mugavad hooldamise seisukohast, aga ei ole ohutud sigareti kustutamise tagajärjel põhjustatud põlemise olukordades. Prügiurni disain peaks soovitatavalt olema selline, et sinna poleks võimalik visata ebasobivat prügi, näiteks olmeprügi, mille kogumiseks on ette nähtud konteinerid.

Prügiurnid on üks neid tänavaelemente, mille disaini valik on eriti tähtis. Harva esineb olukordi, kus prügiurne kuidagi eriliselt linnakeskkonnas rõhutatakse. Prügiurni disainis peab tunnetama seda väga kitsast piiri, kus neid ei rõhutata, aga samas tehakse need nähtavaks. Prügiurnide nähtavust ja kasutamist võib edendada nende paigaldamine prognoositavatesse prügi viskamise vajadusega kohtadesse – pinkide, poodide kõrvale, tänava nurgale jne. Peab arvestama sellega, et jalakäijad ei kasuta prügiurni, kui see ei jää nende trajektoorile. Prügiurni ei kiputa kasutama ka siis, kui valitud marsruudist peaks kõrvale astuma vaid mõne sammu.
Territooriumitel, kus liikleb suur inimhulk ja sellega seoses tekib sinna ka suur kogus prügi, on tähtis mõelda erinevatest prügiurnidest erineva prügi jaoks, et seda sorteerida ja ümber töödelda.
Tänaval süüa on ebaviisakas ja suitsetamine kahjustab tervist, aga vaevalt on  lähitulevikus inimloomust võimalik muuta. Seetõttu on prügiurn üks olulisemaid tänavakeskkonna objektidest, mis linna- ja tänavaruumi korralikumaks ja meeldivamaks suudab muuta.