Tänavakeskkonnas asuvad tähised annavad spetsiifilist informatsiooni suuna, sihtmärgi või asukoha kohta. Märkidel on suur tähtsus ruumi mõistmisel. Need võivad olla viitavad, keelavad, seletavad, innustavad, julgustavad, soovitavad.
Märgid peavad olema paigutatud läbimõeldult ja hästi nähtavatesse kohtadesse. Nende sisu peab olema lihtne ja mitte üleküllastatud, selge ja arusaadav juba kaugelt.

Eriti suurt tähtsust omavad märgid just linna külastajatele, kes ei tunne lühemaid ja ohutumaid teid läbi linna. Märkidega on tähtis näidata täpset ja arusaadavat suunda pääsemaks tähtsamate linna objektideni või kohtadesse, mida soovitakse näidata. Märgi info peab olema usaldusväärne ja tõene.

Märgid peavad aitama linnas orienteeruda ja vajalikku leida. Hea tänavate markeerimise süsteem (tänavanimede plaadid) võib asendada viiteid erinevatesse kohtadesse linnas, näiteks kooli, kirikusse, ostukeskusesse jne. Tänavanimed peavad olema märgitud igal tänava nurgal ja peavad olema hästi loetavad suure tonaalse kontrastiga. Märke on võimalik paigutada väga erineval viisil, aga soovitav oleks sama sisuga märgid paigutada ühte konkreetsesse kohta, et suurendada info tajutavust ja arusaadavust. Näiteks paigutada tänava nimeplaadid  kas ainult majade seintele või ainult tänava ristmikele posti otsa.

Aegajalt võivad infokandjana ja/või liikluse organiseerijana toimida ka muud tänavaruumi elemendid, näiteks kunstiobjektid või haljastus, mis võib vähendada vajadust märkide vastu. Siiski täiesti ilma märkideta linnakeskkonnas hakkama saada ei ole võimalik.

Ka reklaami ja kuulutuste postid võivad olla infoallikaks konkreetse paiga kohta ning atmosfääri loojaks. Kuulutuste postid on õnnestunud lahendus kuulutuste ja teadaannete paigutamiseks, samaaegselt võib neid kasutada koha äratuntava märgistusena. Kuulutuste postid on soovitav paigutada kohtadesse, kuhu perioodiliselt kogunevad inimesed:

  • Transpordipeatuste lähedusse, aga mitte otse peatusesse;
  • Tänavanurkadele, aga mitte varjates nähtavust;
  • Platsidele, aga mitte varjates vaadet.

Reklaamid ja poodide kirjad võivad rõhutada tänavakeskkonna iseloomu, samas võib läbimõtlemata reklaami paigutamine tekitada segase ja ebameeldiva atmosfääri. Ei ole vaja ja pole isegi soovitav määrata rangeid standardeid reklaamide kujundamisel ja selle paigutamisel. Samas oleks hea, kui reklaamidele leitakse ühtne element või stiil (paigutus, raamistus või vorm), mis võimaldaks säilitada iga reklaami individuaalsust, samaaegselt tagades tänavaruumi üldpildi loomist ja säilitamist.