Peatused on oluline linnaelu ristumiskoht. Koht, kust pääseb meile olulistesse kohtadesse – tööle, kooli, poodi, parki, külla, kinno või restorani. Neid kasutatakse igal kellaajal, nii puhke- kui argipäeval. Peatused on linna visiitkaart - esimene, mida näeme saabudes ühistranspordiga.

Peatused peavad olema rajatud ja paigutatud nii, et need muudaksid meie igapäeva mugavamaks ja meeldivamaks:

  • Lihtsasti ligipääsetav nii jalakäijatele kui ratturitele;
  • Paigutatud oluliste objektide lähedusse – kaubandusobjektid, omavalitsusasutused, pargid, väljakud;
  • Vaieldamatult peatusena ära tuntav;
  • Peatus on soovitav valgustada, tagades nii selle nähtavuse, kui ohutustunde ühistransporti oodates.

Linna raames oleks soovitav rajada ühtselt disainitud peatusi, aga nende sisustus võib olla erinev, arvestades peatuse funktsiooni ja asukohta:

  • peatus dünaamilise liiklusega väga hõivatud tänaval - ainult kohamärgina;
  • peatus, kus ühistranspordi ooteaeg on rohkem kui 5 minutit - pingiga;
  • peatus võimalusega sinna jätta rattad, et edasi liikuda ühistranspordiga;
  • linna keskseim peatus – kasutajatele kui kohtumispaik, teadetetahvel, kiosk, kohvik.

Olulised tänavakeskkonna elemendid ühistranspordi peatuste jaoks on märgid, katusealused ja pingid. Peatuse territooriumi eriliseks märgistamiseks võib kasutada kõnniteest ja tänavast erinevat sillutist mängides värvi, tekstuuri ja materjaliga.
Peatustes, kus ooteaeg on lühem kui 5 minutit, ei ole pinkide ja katusealuse paigaldamine tingimata vajalik, kuid kindlasti on vajalik peatuse märk. Ühistranspordi peatuse märk näitab, kus inimesed peaksid ühistransporti ootama ja kus sisenema ühistransporti. Märgid peavad selgelt näitama transiidi operaatorit, marsruudi numbrit ja graafikut. Võimalusel peaks olema ka kaart, mis näitaks ühistranspordi marsruute, mis teenindavad peatust ja kohalikke sihtmärke. Informeeritus loob kindlustunde.

Peatustes, kus ooteaeg on enam kui 10 minutit, oleks vaja paigutada katusealuseid. Katusealused kaitsevad reisijaid vihma ja päikese eest ning tagavad mugavuse. Katusealused on erinevas suuruses ja erineva disainiga, samaaegselt on need kasutatavad ka infotahvlina.
Peatuse disain võib olla kooskõlas ümbritseva keskkonnaga, kuid võib ka kasutada kohale ja linnale iseloomulikke põhielemente.