Valgustus on põhielement, mis loob pimedal ajal tänavaruumis turva- ja mugavustunde nii jalakäijatele kui ratturitele ja autosõitjatele.
Õigesti valitud valgustid tagavad mitte ainult valgustuse põhifunktsiooni, aga loovad ka tänava ruumilist disaini ja originaalsust. Seetõttu on tähtis valida valgustid, mis näevad ka päevasel ajal head välja.

Kasutades tänava valgustamiseks laternaposte, peaks neid paigutama kohtadesse, kus neid saab kasutada ka muu funktsiooni jaoks, näiteks valgusvoori või märkide paigaldamiseks, luues visuaalselt meeldivamat tänavapilti. Sarnaselt võib tänavaruumi mõjutada jalakäijate tsooni valgustamine. Tehes seda hoonete seintele paigaldatud valgustuse abil väldime valguse saastatust, sattumist akende kaudu siseruumidesse. Kohtades, kus eelmainitu on võimalik, on soovitav ühendada tänava, sõidutee ja jalakäijate tsooni valgustuslahendusi.

Linnaruumi ei valgusta ainult spetsiaalselt paigutatud tänavavalgustid. Huvitavat ja erinevat aurat võib luua hoonete valgustamisega, mis võib öösel muuta tänava ja ka kogu linna üldist iseloomu. Enne uute valgustuslahenduste rajamist või nende rekonstrueerimist, peaks läbi viima linna öise vaatluse, et hinnata kuidas planeeritud valgustuslahendused sulanduvad tänavaruumi koos hoonete valgusallikatega või isegi hoonete akendega.

Oluline roll linnakeskkonna loomisel öisel ajal on ka valgusallika värvil, mis soovitavalt on soe valge või kollakas, tekitades rahuliku ja meeldiva atmosfääri, kus on soov viibida. Ebasobivaks linnakeskkonna valgustuseks peetakse sinist valgust, mis tekitab jahedust ja on ebameeldiv. Siiski esineb linnasid, kus tänavavalgustus on sinist värvi ja eriti seal, kus kuritegevuse tase on kõrge, sest uuringud näitavad, et sinise värvi mõjul väheneb kuritegude arv isegi kuni 10%. Arvatakse, et see tuleneb sellest, et selline valgustuse värv on hiljuti loodud ja ebatavaline, seetõttu käituvad inimesed ettevaatlikult.

Pimedal ajal muudab valgustuse oluliseks igapäevane vajadus, seetõttu on tähtis mõelda energiasäästlike valgustite peale, näiteks LED või päikese energia. Tähtis on ka valgusti disain, mis tagab maksimaalselt efektiivse valguse kasutamise ja väldib valgusreostust öises taevas ning elumajade akendes.

Tänavaruumi valgustus liigub koos teaduse arenguga aina lähemale energia säästule. Kaugel pole aeg, kus võib hakkama saada ilma traditsiooniliste energia allikateta. Huvitav avastus on aine, millega tänavate ja kõnniteede sillutist töödeldes tagab öise valgustuse. Aine akumuleerib päikeseenergiat ning selle tulemusel helendab pimedal ajal või tekitatakse valgust keemilise reaktsiooni tulemusel.

Hästi rajatud tänavavalgustus parandab avalikku keskkonda, samaaegselt tagab ohutust teedel, jalgrattaradadel, kõnniteedel, alleedel ja treppidel ning tekitab turvatunnet. Valgustus on oluliseim tänavakeskkonna disainielement pimedal ajal.