Vesi ja eriti voolav vesi omab inimpsüühikas rahustavat efekti. Dekoratiivsed basseinid, ojad ja purskkaevud muudavad tänavaruumi elavamaks ja kütkestavamaks ning mõjuvad positiivselt inimeste tujule. Eriti tähtis on vee olemasolu tänavaruumis kuumadel suvepäevadel.

Vee-elemendid ei pea olema eraldiseisvad, vaid neid võib integreerida tänavaruumi ka kui mängu või üllatust. Lisaefekt saavutatakse kombineerides neid teiste tänavaruumi elementidega: valgustusega, haljastusega, kunstilise efektiņa või isegi pingi funktsioonina. Vee elemendi multifunktsionaalsus ja lõimumine teistesse tänavaruumi elementidesse on väga soovitav arvestades meie ajavööndi erinevusi ja pikka talveaega.

Laiaulatuslikult ja rõhutatult võib rääkida loomulike veekogude kasutamisest tänavaruumi loomisel. Linnades, kus on looduslikud veekogud, on hea võimalus luua keskkond, mis on meeldiv ja mugav mitte ainult kohalikele elanikele, aga ka müüdav linna külalistele. Tihti esineb olukordi, kus linna ajaloolise arengu kestel on kõige liiklusrikkam tänav kujunenud just veekogu äärde. Promenaadi väga intensiivse liiklusega tänava äärde rajada pole lihtne ülesanne, samas on see siiski teostatav. Ükskõik milline promenaad ka poleks, see meeldib alati inimestele, mis on algus ja alus meeldiva paiga loomisel.

Promenaadid on ühed jalutamise lemmikpaigad nii linna elanikele kui linna külalistele, eriti olukorras, kus need on veekogude kõrval. Promenaadi heakorra tase ja avarus sõltub jalakäijate voolu intsensiivsusest. Igal promenaadil peaksid olema pingid ja prügiurnid. Promenaadid võivad olla täiendatud traditsiooniliste tänavaruumi elementidega nagu jalgrattaparklad, valgustus. Sinna sobivad igat liiki objektid, mis võivad täiendada promenaadi rekreatiivset funktsiooni.

Vee-elementidel ei ole tänavaruumis ainult dekoratiivne, vaid ka funktsionaalne tähendus. Kiirelt liikuvas linnapildis on hädavajalikud joogivee purskkaevud, mida saavad kasutada turistid linna vaatlemise ajal või linnaelanikud igahommikust  jooksu sooritades. See võib olla väike, kuid väga tähtis linna poolne žest, hoolitsedes mitte ainult oma elanike ja külaliste eest, vaid ka ülemaailmse keskkonna ja ressursside kokkuhoiu küsimuste kontekstis. Rajades joogivee kohti peab arvestama jalakäijate voolu igapäevase intensiivsusega, valides kohad, kus inimesed perioodiliselt peatuvad - turismiobjekti paikades, asutuste juures jne. Need peavad olema paigaldatud nähtavasse kohta ja üheselt mõistetavas vormis, et purskkaevu kasutaja võiks segamatult janu kustutada, samaaegselt häirimata ülejäänud linna elu ja ennast ohustamata.