Vēsturiski cilvēki apmetās uz dzīvi pie ceļiem un upēm (ūdens ceļiem). Pie ceļiem veidojās krogi, izauga ciemi un pilsētas. Tiem, kuri ceļoja, šādas apmetnes ļāva atpūsties ceļā, paēst, apkopt zirgus, uzzināt jaunumus un apmainīties ar precēm.

Tagad no jauna atklājam, ka ikdienas dzīvē publiskās telpas kvalitātei un tieši ielas telpai ir liela nozīme. Cilvēki vēlas, lai iešana vai ielu šķērsošana ir droša, tajās būtu, kur satikties un atpūsties, tās savienotu apkaimes un piedāvātu daudzveidīgas aktivitātes. Arvien vairāk ir cilvēku, kas novērtē tirdziņus, ielu festivālus un pulcēšanās vietas. Pieaug to cilvēku skaits, kas vēlas pilsētā pastaigāties, izskriet rīta skrējienu vai braukt ar velosipēdu.

Arvien lielāks skaits pilsētu vēlas mainīt vai uzlabot savas ielas, taču nezina, kā to panākt, vai tam nepietiek resursu. Šis katalogs un interneta vietne www.streetscape.lv sniedz iedvesmu radīt drošas, dzīvīgas un interesantas ielas, izmantojot atsevišķu ielas telpas elementu dizainu.

Katalogs izstrādāts projekta „Inovatīvs ielu vides dizains - ilgtspējīga transporta un publiskās telpas attīstība pierobežas pilsētās Igaunijā, Latvijā un Krievijā” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ELRI-109 „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros.

Pēdējos gados pilsētās tiek veikta virkne ielu rekonstrukcijas projektu, un mazpilsētu vide mainās. Kopumā, protams, ieguvumi vērtējami pozitīvi – uzlabojas ielu seguma kvalitāte, satiksmes drošība, tiek ierīkoti apstādījumi, tiek veidota velo infrastruktūra, uzlabots apgaismojums u. c. Tomēr straujajā projektu ieviešanas procesā nereti pilsētas sāk zaudēt savu savdabīgo izskatu un „kļūst aizvien līdzīgākas”, pārņemot standarta risinājumus. Tas nav tikai sentiments pēc „vecajiem laikiem”, bet signalizē, ka pilsētām jānovērtē savas īpašās vērtības, jāatrod identitāte un jāmācās sevi „pasniegt”, veidojot pilsētai raksturīgos dizaina, tūrisma, kultūras u. tml. produktus, publiskās telpas, t. sk. ielu, labiekārtojuma risinājumus un mērķtiecīgi jāveido pilsētas tēls.

Iela ir publisko teritoriju sistēmas galvenais elements, tās mugurkauls. Atšķirības un rakstura veidošanā nozīmīga loma ir atsevišķu ielas elementu dizainam un to saspēlei, to spējai ietekmēt ielas vidi. Ir svarīgi ielas telpā izveidot unikālu, bet vienlaikus universālu dizainu, kas ir ērti izmantojams dažādām sabiedrības grupām un satiksmes dalībniekiem.

Pilsētām un īpaši jau mazpilsētām pārdomāts, interesants un tikai „šai pilsētai” raksturīgs dizains sniedz iespēju paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus radot konkurētspējīgu produktu, īpašo vietu tūrisma tirgū. Mazpilsētām ir iespēja kļūt ja ne par tūrisma galamērķiem, tad par nozīmīgiem tūrisma punktiem – must be and must see.