Ajalooliselt asusid inimesed elama teede ja jõgede (veeteede) lähedusse. Tee äärde tekkisid kõrtsid, nende mõjul kasvasid külad ja linnad. Sellised asulad pakkusid ränduritele ja kaupmeestele võimalust puhata, süüa, hobuste eest hoolitseda, vahetada uudiseid ning tegeleda kaubavahetusega.

Tänapäeval avastame uuesti, et avaliku ruumi, eriti tänavaruumi kvaliteedil on eriline tähendus. Inimesed soovivad, et jalgsi käimine ja tänava ületamine oleksid turvalised, et oleks koht, kus kokku saada ja puhata, et tänavad ühendaksid naabruskondi ning pakuksid erinevaid võimalusi. Aina enam on neid, kes hindavad turul ostlemist, tänavafestivale ja kokkusaamise kohti. Järjest kasvab inimeste arv, kes soovivad linnas ringi jalutada, teha väikest hommikust sörkjooksu või sõita jalgrattaga.

Üha enam esineb linnasid, kes soovivad muuta või uuendada oma tänavaid, kuid ei tea, kuidas seda kõige paremini teha või selleks puuduvad vahendid. Käesolev kataloog ning sellega seotud internetilehekülg www.streetscape.lv annavad innustust luua tänavaid, mis on turvalised, elavad ja huvitavad, kasutades kindlaid elemente tänavaruumi kujundamises.

Kataloog on välja töötatud Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi ELRI-109 "ESTLATRUS TRAFFIC" projekti "Uuenduslik tänavaruumi disain – säästliku transpordi ja avaliku ruumi areng Eesti, Läti ja Venemaa piiriäärsetes linnades" raames.

Viimastel aastatel võetakse linnades ette terve rida tänavate rekonstruktsiooniprojekte, millega muutub linnade keskkond. Kokkuvõttes võib seda kindlasti hinnata positiivseks – on paranenud tänavakatte kvaliteet, liiklus on ohutum, linnasid haljastatakse üha rohkem, moodustatakse jalgrataste infrastruktuur, uuendatakse tänavavalgustust jms. Tempoka projekti teostamise käigus ja standardsete lahenduste valimisel hakkavad linnad aga omapärasust kaotama ning muutuvad teineteisega järjest sarnasemaks. See ei ole pelgalt sentimentaalne arvamus, vaid annab märku sellest, et linnad peaksid hindama oma erilisi väärtusi. Nad peaksid leidma oma identiteedi ning õppima end „esitlema”, luues linnale iseloomuliku disaini, turismi marsruudid, kultuuriüritused ja muud sarnast. Avalikud ruumid, sealhulgas tänavad, kommunaalteenused ja muud erinevad lahendused võiksid keskenduda linna kuvandile.

Tänav on avalike alade süsteemi põhielement, selle selgroog. Erinevuste ja iseloomu loomisel on tähtis roll üksikute tänavaelementide disainil ning nende koosmõjul ja suutlikkusel mõjutada linna keskkonda. Tähtis on tänavaruumis luua erilist, ent universaalset disaini, mida on mugav kasutada erinevatel ühiskonna gruppidel ja liiklejatel.

Linnade (eriti väikelinnade) läbimõeldud, huvitav ja ainult “sellele linnale” iseloomulik disain võimaldab tõsta kohalike elanike elukvaliteeti, samaaegselt luues konkurentsvõimelist toodet turismi turule. Väikelinnadel on võimalus muutuda kui mitte turismi sihtpunktiks, siis tähtsateks turismi vahepunktideks– must be and must see.